TH | EN
   

Roof Garden TOWER A Roof Garden TOWER B
22nd - 25th floor 23rd - 26th floor
15th - 21st floor 15th - 22nd floor
11th - 14th floor 12nd - 14th floor
10th floor 11th floor
7th - 9th floor 5th - 10th floor
4th - 6th floor 4th floor
3rd floor 3rd floor
2nd floor 2nd floor
1st floor 1st floor
 
 
โครงการอื่นๆ